”I arbetet med formgivningen är min strävan att uppnå en enkelhet. Uppgiften är att visa den enskilda bokens karaktär: innehållets ton och författarens röst. Den som får boken i sin hand ska gärna lockas in i texten via bokryggen, pärmen och försättsbladen. Den lilla tidsrymden det tar är min, och den måste förvaltas så att helheten känns lika vacker som självklar.”

Johanna Röjgård Bokbinderi

Götgatan 46, 118 26 Stockholm, Sweden
johanna@rojgardbok.se

Kontakt