Hem

 

”I arbetet med formgivningen är min strävan att uppnå en enkelhet. Uppgiften är att visa den enskilda bokens karaktär: innehållets ton och författarens röst. Den som får boken i sin hand ska gärna lockas in i texten via bokryggen, pärmen och försättsbladen. Den lilla tidsrymden det tar är min, och den måste förvaltas så att helheten känns lika vacker som självklar.”